Verleden, heden en toekomst

De Brugse Maatschappij voor Huisvesting is een stedelijke sociale huisvestingsmaatschappij, erkend door de Vlaamse overheid.  Ze werd opgericht in 1922, onder de naam “Brugse Goedkoope Woningen”.  Pas in 1968 kreeg ze de nieuwe naam Brugse Maatschappij voor Huisvesting. De BMH is gegroeid tot de grootste verhuurder van woningen in Brugge. Eind 2017 hadden we 2.087  wooneenheden in Brugge in bezit.  Hiervan waren er 1.331 woningen en 756 appartementen.

Wanneer we daar de reeds vastgelegde projecten tot 2020 bij plaatsen, zullen we eind 2020 minstens tot 2.420 wooneenheden komen, waarvan 1.427 woningen en 993 appartementen.

In april 1978 werd de fusie aangegaan met de bouwmaatschappij "Eigen Heerd - Goud Weerd" uit Assebroek, waarbij het patrimonium van 147 huurwoningen werd overgenomen. Een fusie met "Zeemanshaard" uit Zeebrugge volgde in september 1989, waardoor een 200-tal woongelegenheden in Zeebrugge werden overgenomen.

Er werden sedert 1922 ook 1.441 woningen verkocht en 96 gesloopt, wat het totaal aantal ooit gerealiseerde (of aangekochte) woningen in Brugge op 3.624 brengt.

De hoofdaandeelhouders van de BMH zijn de Stad en het OCMW van Brugge, de Provincie West-Vlaanderen en het Vlaams Gewest (samen 95% van de aandelen).

Achtereenvolgende voorzitters waren:

 • burgemeester Graaf Amedée Visart de Bocarmé (1922 – 1924),
 • burgemeester Victor Van Hoestenberghe (1924 – 1957),
 • burgemeester Pierre Van Damme (1957 – 1971),
 • 1e schepen Gérard Eneman (1971 – 1972),
 • burgemeester Michel Van Maele (1972 – 1977),
 • 1e schepen Lucien Verstraete (1977 – 1983),
 • 1e schepen Jean Van den Bilcke (1983 – 1995),
 • gemeenteraadslid Roland Fonteyne (1995 – 2004),
 • OCMW-raadslid Gerda Goethals (2004 – 2013)
 • gemeenteraadslid Pablo Annys (2013 –  2017)
 • gemeenteraadslid Pascal Ennaert (2017 - 2019)
 • schepen en federaal parlementslid Franky Demon (vanaf 11 maart 2019)

De maatschappij is ook nog met heel wat nieuwe projecten bezig. Het gaat om volgende nieuwbouw-, vervangingsnieuwbouw- en renovatieprojecten:

NIEUWBOUW IN AANBOUW IN 2018

Momenteel zijn 174 woningen in aanbouw, waarvan 108 bestemd voor verhuur en 66 voor verkoop :

ST.JOZEF

 • 19 huurwoningen in de Vierheemskinderenstraat en de Landjuwelenstraat

ASSEBROEK

 • 48 huurappartementen “Den Tir”, Oude Kortrijkstraat 9 te Brugge (CBO)

ST.PIETERS

 • 28 koopappartementen tussen de Oostendse Steenweg en de Gebroeders Marreytstraat

KOOLKERKE

 • 79 woongelegenheden André Goossensstraat (zijstraat Dudzeelsesteenweg) nabij Hoeve Delaere (41 huurappartementen en 38 koopwoningen)

NIEUWBOUW IN DE PLANNING TOT 2020

Voor de volgende 2 jaar staan nog tal van nieuwbouwprojecten op stapel voor in totaal 169 woningen, waarvan 166 bestemd voor verhuur en 3 voor verkoop:

ST.JOZEF

 • 8 huurwoningen in de Karel Mirystraat en de Jacob Van Maerlantstraat

ASSEBROEK

 • 23 huurappartementen en 13 huurwoningen “Den Tir”, Oude Kortrijksstraat 9

ST.PIETERS

 • 30 woningen in de wijk Duivenkeet (27 huur- en 3 koopwoningen)
 • 60 huurappartementen in de wijk Duivenkeet

ZEEBRUGGE

 • 35 huurappartementen in de Noordhinderstraat

VERVANGINGSNIEUWBOUW IN DE PLANNING TOT 2020

En voor een aantal bestaande woningen werd gekozen ze niet te renoveren maar voor vervangingsnieuwbouw te kiezen.  Dat zijn er minstens 18 in de komende paar jaar.

ST.JOZEF

 •  1 huurwoning Landjuwelenstraat 28
 •  3 huurwoningen Sint-Jozefsstraat 3, 5 & 7

ST.PIETERS

 • 3 of 4 huurwoningen na sloop van 6 woningen in het Cuwaertpad
 • 3 of 4 huurwoningen na sloop van 6 woningen in het Egelpad
 • 5 huurwoningen ter vervanging van Hazelaarstraat 32 & 34, Poelweg 22 en Wilgenstraat 19 & 21

ZEEBRUGGE

 • 3 huurwoningen ter vervanging van Rouaanstraat 47 en Genuastraat 56 & 58

RENOVATIES BEZIG OF IN DE PLANNING TOT 2020

Daarnaast zijn in minstens 297 woningen renovatiewerken bezig of gepland voor de volgende maanden & jaren. Onze organisatie, alle medewerkers en heel wat geëngageerde huurders spannen zich in om de kwaliteit van de oudere woningen systematisch te verbeteren. Iedereen heeft immers recht op een kwalitatieve woning. Het gaat hierbij om volgende werken:

BRUGGE

 • totale renovatie van 4 stadswoningen in de Arsenaalstraat 57, 59, 61 en 63
 • ​totale renovatie van 2 stadswoningen in de Klaverstraat 30 en 32
 • renovatie van gevels, daken en zinkwerk en isolatie van twee ééngezinswoningen Sint-Gilliskerkhof 5 & 6
 • renovatie dak & topgevel Twijnstraat 7 (trapgevel links)
 • vervangen van het houten buitenschrijnwerk van zes ééngezinswoningen Coupure-Gapaardstraat
 • renovatie van de buitenschil en vervangen van het elektrisch verwarmingssysteem naar C.V. op gas van 2 ééngezinswoningen Annuntiatenstraat 52A & B

ST. JOZEF

 • totale renovatie van 7 woningen Louis de Potterstraat 21, 51, 52, 53 en 70 en Paul Devauxstraat 17 en 21
 • ​totale renovatie 1 woning in de Jacob Van Maerlantstraat 49
 • totale renovatie van 1 woning in de Karel Mirystraat 43
 • renovatie van het buitenschrijnwerk van 36 bejaardenwoningen in Merelstraat, Rozenpad en Gandhiplein

ASSEBROEK

 • totale renovatie van 1 woning in de Kerkdreef 40
 • renoveren van daken van 11 woningen in de Astridlaan en de Kristoffelstraat

ST. PIETERS

 • totale renovatie van 12 woningen Blauwe Poort 30-52 & Blauwhuisstraat 16-22
 • renovatie 48 daken, buitenschrijnwerk, goten & isolatie muren in de Sint-Pietersmolenwijk
 • vervangen van goten en afleiders, combineren met daken/isolatiewerken van 17 woningen in de Blauwhuisstraat en Blauwe Poort
 • interne renovatie van 2 woningen Blauwhuisstraat 86 & 88
 • verbouwing gelijkvloers Residentie Rond den Heerd tot Dienstencentrum en Wijkgezondheidscentrum
 • totale renovatie van de buitenschil van 77 woningen in de Berkenstraat

ZEEBRUGGE

 • totale renovatie van 1 woning Rouaanstraat 47
 • vervangen buitenschrijnwerk van 12 woningen in de Doornweg, Gaarlemstraat en Lisseweegse Steenweg te Zwankendamme

KOOLKERKE

 • renovatie carports, bergingen, dolomiet-stroken, voortuinen, klinkers, garagepoorten, brievenbussen en vochtproblemen in de tuinen van 66 woningen in de Verse-Vaartstraat, Zoete Vaartstraat en Over De Vaartbeek