Koopwoningen

Ons aanbod:

Kijk hiervoor in onze Folder met het overzicht van onze koopwoningen

U wenst zich kandidaat te stellen voor een sociale koopwoning:

Het is eerst en vooral uitermate belangrijk dat u controleert of u aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet die op dit ogenblik van toepassing zijn. U kan deze onder aan deze pagina consulteren.

Indien u aan de wettelijke voorwaarden voldoet, bezorgt u ons alle gevraagde en volledig ingevulde documenten op volgend adres :


Brugse Maatschappij voor Huisvesting, Handboogstraat, 2, Bus 0013, 8000 Brugge

Na ontvangst van deze stukken zien we na of u aan de wettelijke voorwaarden voldoet. U wordt hiervan verwittigd per brief of mail.

Download hier de inschrijvingsvoorwaarden en het inschrijvingsformulier voor sociale woongelegenheden