Koper

Sinds februari 2016 is het mogelijk zich in te schrijven op de wachtlijst. Welke projecten op stapel staan zie je op volgende pagina van de koopwoningen.

Daarnaast verkoopt de BMH ook aan zittende huurders.