Eerst en vooral moet u zich inschrijven in het register van de kandidaat-huurders. Dit kan enkel indien u voldoet aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden.

De officiële datum van inschrijving is de datum waarop alle gegevens (dus ook de bewijsstukken met betrekking tot uw inkomen) bij ons binnen zijn. U ontvangt als kandidaat-huurder een ontvangstbewijs, waarop uw inschrijvingsnummer en volgnummer op de wachtlijst vermeld staan. Opgelet: het kan wel enkele weken tot meer dan een maand duren vooraleer uw inschrijving administratief verwerkt is en u dit ontvangstbewijs toegestuurd krijgt.