Plaatsbeschrijving

Bij iedere opzeg of begin van een huurovereenkomst wordt door onze technische dienst een plaatsbeschrijving opgemaakt.

Bij de plaatsbeschrijving wordt een beschrijving van de woning gemaakt.

  • de toestand van de vloeren, muren, stopcontacten, deuren, sanitair, kranen enz.. wordt grondig bekeken en opgetekend.
  • ook de meterstanden van water, elektriciteit en gas worden hierop genoteerd.

Zo kunnen wij vaststellen of er sedert het begin van de vorige huurperiode schade aan de woning is toegebracht.

Dit is van belang bij de eindafrekening en de terugbetaling van de waarborg aan de vorige huurder. De plaatsbeschrijving biedt tevens bescherming aan de nieuwe huurder: voor schade die er al is bij aanvang van de huur, kan de nieuwe huurder niet verantwoordelijk gesteld worden. Na de plaatsbeschrijving heb je nog 10 dagen de tijd om verborgen gebreken te vermelden.

Aan zowel de vertrekkende als de nieuwe huurder wordt een tussenkomst aangerekend van 34 euro voor de opmaak van de plaatsbeschrijving.

Op het ogenblik van de tegensprekelijke plaatsbeschrijving bij nieuwe huurders dienen volgende zaken betaald te zijn :

  • de huurwaarborg
  • de kost van 34 euro voor opmaak van de plaatsbeschrijving

en moet het huurcontract ondertekend zijn.

Pas dan worden de sleutels overhandigd.

Het huurcontract en de plaatsbeschrijving van de woonst van nieuwe huurders dient geregistreerd te worden.  Na de registratie wordt een exemplaar per post aan de huurder bezorgd.