Huurwaarborg

Bij elke nieuwe verhuring dient een waarborg betaald te worden. De BMH hanteert momenteel 1001 EUR als huurwaarborg.