Einde huur

Door de huurder :

Opzeg moet steeds schriftelijk gebeuren.  Je kan hiervoor ook naar onze burelen komen.  De opzegperiode is drie maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand volgend op de datum van kennisgeving.  Wanneer je bijvoorbeeld op 27 oktober de opzeg geeft, loopt de periode van november tot en met januari.  De woning is dan vrij vanaf 1 februari.

Er wordt ook gevraagd je contactgegevens na te laten zodat we je kunnen contacteren met betrekking tot de op te maken plaatsbeschrijving en mee te delen bij welke energieleverancier je aangesloten bent.

Bij plaatsing in een woon-zorgcentrum is de opzegperiode beperkt tot 1 maand.

Bij overlijden van de huurder is de opzegperiode 2 maanden.

Door de verhuurder :

Onze maatschappij kan zelf ook de huurovereenkomst beëindigen om volgende redenen:

  • achterstallige betalingen;
  • verwaarlozing van de woongelegenheid;
  • niet bewonen van de woongelegenheid;
  • onaangepast sociaal gedrag.