Betaling huur

De betaling van de huur dient te gebeuren vóór de tiende kalenderdag van de lopende maand.

De overschrijving dient te gebeuren op het rekeningnummer BE14 4760 0106 6183 met als medededeling de gestructureerde mededeling die u terugvindt op uw huurberekeningsnota.  Wij vragen bij voorkeur om een doorlopende opdracht te geven aan uw financiële instelling.

De huurprijs wordt jaarlijks herberekend.  Eind december ontvangt u per post de nieuwe huurprijs die ingaat vanaf januari voor het volgende jaar.