Aanvang huur

Bij de toewijziging van een sociale woonst, ontvangt u per post een toewijzingsbrief.  In deze brief staat beschreven waar en wanneer je zich dient aan te bieden om de woonst te komen bezichtigen. 

Meestal worden meerdere kandidaten per kijkmoment uitgenodigd.  De woonst wordt toegewezen aan de geïnteresseerde kandidaat die al het langst op de wachtlijst ingeschreven staat.

Tijdens het kijkmoment wordt de huurprijs meegedeeld, worden er afspraken gemaakt betreffende de betaling van de huurwaarborg en kosten voor opmaak van de plaatsbeschrijving en wordt de datum van ingang huurcontract vastgelegd.

Er wordt een afspraak vastgelegd om in de burelen van de BMH het huurcontract te komen ondertekenen.

Wij houden er aan je mee te delen dat, indien je een huurpremie ontvangt van 'de Dienst Huurpremie van RWO Wonen-Vlaanderen', je deze premie verliest als je een toewijzing van een sociale woonst weigert.  Meer informatie over een huurpremie kun je terugvinden op de website www.huurpremie.be of door een e-mail te sturen naar huurpremie@rwo.vlaanderen.be of te bellen naar 02/553 03 76.